Matriek 2006

Foto CD met foto’s wat tydens die Matriek Afskeid van Hoërskool Dirk Postma geneem is